Innovatiebijeenkomst nieuwe meettechnieken

Op 21 juni vond bij Stichtse Rijnlanden een gezamenlijk overleg met de waterschappen plaats over een nieuwe meettechniek met een drijvende drone; Platypus. Het is een robotbootje dat is uitgerust met sensoren, GPS gestuurd is en in water tot een diepte vanaf 20 cm continue metingen kan uitvoeren voor temperatuur (T), zuurgraad (pH), zuurstof (O2) en geleidbaarheid (Egv).

Nieuwe meettechniek: nitraatsensoren

Momenteel worden ook eerste testen uitgevoerd met nitraatsensoren. Deze nieuwe meettechniek is vooral geschikt voor het opsporen van lozingen, het krijgen van een continue beeld over een gebied en/of inzichten in waterdiepten.

Tijdens de bijeenkomst deelde het Hoogheemraadschap van Delfland de ervaringen met deze meettechniek. Vooral bij gebiedsgerichte monitoring is de Platypus favoriet omdat de benodigde data aanzienlijk efficiƫnter wordt verzameld in plaats van de handmatige metingen door handhavers. Handhavers kunnen na deze metingen nu gerichter het gebied in om in samenspraak met het bedrijfsleven tot oplossingen te komen voor het verbetering van de waterkwaliteit.

Meer weten? Als je meer wilt weten of een pilot met deze meettechniek overweegt, neem dan contact op met het Servicebureau via Oppervlaktewater-SB@aquon.nl.

Terug naar overzicht