AQUON innoveert

Bij de ambitie van AQUON en ketenpartnerschap met de waterschappen past het vertrouwen om te innoveren en investeren. Immers, voor het leveren van betrouwbare en tijdige resultaten is betrouwbare apparatuur nodig. AQUON investeert in een toekomstbestendige organisatie met nieuwe meetapparatuur.

Begin 2018 zijn er drie aanbestedingsprojecten gestart voor aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit traject is inmiddels afgerond en afgelopen weken is de aangeschafte instrumenten geleverd en geïnstalleerd.
Thermo Scientific leverde een iCAP Qnova ICP-MS
die voor het einde van het jaar in gebruik genomen gaat worden voor de analyse van oppervlaktewater- en grondwatermonsters. Dit nieuwe systeem zorgt voor het verkorten van de analysetijd per monster. Bij de validatie van het nieuwe systeem wordt een component/element toegevoegd aan het analysepakket dat AQUON aanbiedt.


Fig.1 Het nieuwe iCAP Qnova ICP-MS systeem

AQUON heeft daarnaast de UHPLC-MS 8060 (zie foto) aangeschaft die door Shimadzu Benelux is geleverd. Hiermee kunnen we meer dan 200 bestrijdingsmiddelen in met name oppervlaktewater analyseren.

Fig.2 Het nieuwe UHPLC-MS 8060 systeem

Het nieuwe TOC-systeem dat ook door Shimadzu Benelux is geleverd, vervangt de huidige apparatuur. Dit systeem geeft de mogelijkheid om grotere monsterseries te meten.

Fig.3 Het nieuwe TOC-systeem

Europese richtlijnen
Daarnaast geldt voor alle systemen, dat er voor een groot deel van de componenten lagere rapportagegrenzen kunnen worden behaald.

Dit sluit aan bij de wens van de klanten en de Europese richtlijnen.

Kortom, deze investering vergroot de leverbetrouwbaarheid en hiermee maken we een mooie en essentiële efficiëntieslag binnen onze eigen organisatie. Met het verlagen van rapportagegrenzen voldoen we aan de wensen van onze klanten. En blijven we werken aan inzicht in waterkwaliteit. Nu en in de toekomst.

Terug naar overzicht