Missie en Visie

Missie
AQUON verzorgt accurate en excellente monsterneming, analyse en rapportage van chemisch, fysisch en biologischonderzoek van het natte milieu. Wij dragen als kennispartner bij aan de ontwikkeling en innovatie van beleid, processen, producten en regelgeving voor de waterschappen. We leveren professionele diensten voor de maatschappelijk gunstigste prijs met het oog op duurzaamheid.

Visie
AQUON is hét top waterschapslaboratorium van Nederland en de meest natuurlijke partner voor waterschappen. We zijn een aantrekkelijke kennispartner voor Rijkswaterstaat, onderzoek- en opleidingsinstellingen, publieke partners en particuliere instanties. AQUON is een aantrekkelijke en innovatieve werkgever, waar ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling en eigen inbreng van haar medewerkers.